Niti // Threads

This piece is finding inspiration from author’s personal experiences living in a nuclear rural family, setting it in a broader cultural context of a modern patriarchal and capitalist social structure.

No hay-ters allowed!

Predstava Niti se igra s preseki žanrov performansa, fizičnega teatra, (eksperimentalnega) sodobnega cirkusa, performansa na zračni vrvi in improvizacije. Delo je osebnoizpovedno in osvetljuje pozicijo življenja v tradicionalnem patriarhalnem kmečkem okolju. Navdih za predstavo avtorica črpa iz življenja svojih babic, sester in matere, torej ženskega dela družine, ki je močen in pomemben, a je hkrati njihovo delo in doprinos k družini in kmetiji pogosto neviden ter sistemsko nepripoznan. Moški na kmetiji je praviloma »gospodar«, ženska pa »gospodinja« in »vzdrževan družinski član«. Z različnimi vlogami, ki jih ženske prevzemajo, so povezane tudi stereotipne osebnostne lastnosti: biti skrbna, prijazna, nežna, feminilna … Realnost pa predstavlja drugačne, včasih celo diametralno nasprotne podobe. Tako so lahko Niti kritika ter obenem poskus poklona, razumevanja in sprejemanja.

Osebni položaj ženske v nuklearni kmečki družini avtorica subtilno postavi v širši družbeni kontekst patriarhalne in kapitalistične družbene ureditve. Tovrstne sisteme postavlja pod vprašaj. Sistem, ki temelji na patriarhatu, tradicionalnih spolnih vlogah, nuklearni družini … Avtorica preizprašuje tudi razhajanja med sprejetimi tradicionalnimi vrednotami življenja na kmetiji in njenimi osebnimi vrednotami. Tako se ukvarja z nenehnim spreminjanjem ter preseganjem lastnih meja in zmožnosti ter fluidnostjo identitete.

Avtorica uporablja bale sena kot scenografijo in rekvizit, s katerim ustvarja odnose. Na predstavi je simbol patriarhata dekonstruiran, razkopan oziroma pokopan. Namesto tega avtorica skozi relacijo do in z vrvmi razpira drugačne možnosti (so)bivanja.