NOISTER

The Noister project combines forms of kinetic sound installation and contemporary movement performance based on circus practices.

The project explores the contradiction of the relationship between man and machines, which alternate between the manipulator and the manipulated. The project will follow the extreme consequences of this relationship.

Noister združuje formi kinetične zvočne postavitve in sodobnega gibalnega performansa. ki temelji na sodobnem cirkusu.

Projekt raziskuje protislovnost odnosa med človekom in strojem, ki si izmenjujeta vlogi manipulatorja in manipuliranega. Projekt bo zasledoval skrajne posledice tega razmerja.

Cirkus izvajalce in gledalce sooči z ranljivostjo in šibkostjo človeškega telesa. Cirkus telesno ranljivost in šibkost sicer presega z izjemnimi gibi,triki, figurami, a ta ostaja vseskozi prisotna v fiktivnem/imaginarnem padcu, neuspehu, poškodbi ali smrti. Izvajalec bo v Efemernem kiparjenju zaupal svoje življenje modularnim zvočniškim objektom in ostalim DIY elektronskim inštrumentom. Kot akrobat zaupa svoje življenje trapezu, ki ga zadržuje pred padcem, bo izvajalec zaupal zvoku, ki ga bodo proizvajali stroji.

Avtorja sta med projektom razvila in izdelala premične in modularne strukture z vgrajenimi zvočniki ter nosljive elektronske instrumente po meri, ki služijo sonifikaciji gibov performerjev. Gibi nastopajočega so s tem ozvočeni in poudarjeni, hkrati pa novo-nastala zvočna podoba povratno vpliva na njegovo gibanje samo. S tem projekt prevprašuje bližine in razhajanja med gledališko in glasbeno performativnostjo.

Modularni zvočniški objekti performerju omogočajo edinstvene možnosti premikanja, interakcije (rotacija, plezanje, metanje, lovljenje ravnotežja) in manipulacije zvoka preko uporabe prostora (preko npr. prekrivanja in premeščanja zvočnikov). S tem bo prostorska in zvočna pojavnosti sovpadala s samo telesnostjo izvajalca.