NOise Cirkus

In a consumerist society, where one is surrounded by an abundance of things, what value still remains? NOise Cirkus, an improvised musical and circus project is an ode to the objects who lost their purpose. The artists are exploring the limits of circus through Noise, ephemeral sculpture, object re-appropriation and creating their own unique language of beauty in chaos.

NOise Cirkus je sodobna glasbeno-cirkuška improvizirana predstava, ki uporablja lastnosti in filozofijo »noise« glasbe in jih prevaja v odrski in cirkuški jezik skozi raziskovanje človeške izkušnje, umeščene v prostor zavrženih predmetov oziroma: smeti.

Odnosi med predmeti in izvajalci se prenašajo tudi na medosebne odnose in obratno; človeška telesa so občasno le brezosebni predmeti, namenjeni uporabi in izkoriščanju, medtem ko lahko predmeti presežejo svojo funkcionalno naravo. 

Glasba v predstavi bo nastajala v živo in bo neodtujljiv del predstave. Značilnosti in principi »noise« glasbe so ključni navdih za koreografski in razpoloženjski vidik predstave. »Noise« gibanje je pridodalo k osvobajanju glasbe od predvidenih shem (lestvic, skladb, pesmi). Ustvarjalci predstave zagovarjamo, da lahko enak način razmišljanja prenesemo tudi na cirkus in s podobnim eksperimentiranjem osvobajamo žanr ter najdemo možne nove poti njegovega razvoja. 

Breathe Trash
Consume Trash
Recycle your
Thoughts.

No Trash like
Your Trash
We are what we
trash.

Trash your inner-self
Release your inner-Trash.

CONTACT

BUSINESS and PLEASURE