NEWS

Program:

Sreda – 12.7.

19.00 – Misija šotor – Gradbeni oder
20.00 – Glasbena miza
21.00 – Misija šotor – Gradbeni oder

Petek – 14.7
19.00 – Misija šotor – Gradbeni oder
21.00 – Gravitacija perspektive


25.-27.6. in 5. in 6.7. 2023 na Ambroževem trgu

Cirkuški šotor prihaja v Ljubljano!


Nova sezona Misije šotor 2023.

foto: Katja Pestotnik, Ana desetnica, Maribor 2022

Kamjonček ponovno v akciji*


Misija šotor! Misija za šotor in šotorska misija bo vsak dan (skoraj) v Ljubljani.

Tovornjak, petje, glasba in cirkus bodo pomagali vaši domišljiji, da si boste lažje predstavljali kako bi zgledalo če bi imeli pri nas čisto ta pravi cirkuški šotor. Pridite si pogledati neverjetne cirkuške podvige, ki so se jih naučili_e naši_e cirkusanti_ke.


PRESTAVLJEN DATUM PRIJAVE!

zaradi bolezni, ki se materializira v dveh črticah, moramo prestaviti predstavitveno srečanje na  petek, 18-ega februarja ob 18h. Predstavitveno srečanje bo na Parmovi 25 in se bo prelevilo v jam session.

Rok za prijavo prestavljamo na  ponedeljek, 21-ega februarja.
Vse informacije glede prijave so v prejšnjem mailu z zadevo “Misija Šotor!”
Nč se ustrašt, nahit pomozgat, spisat prijavo …!


Contemporary circus performance

23. 11., 20.00h
24.11., 20.00 h

The liminal state is a state of transition, a state of uncertainty that we are all experiencing more strongly in times of difficult trials of life. We experience the liminal state as individuals in periods of personal crises, during social rituals, but also when watching a show or performance. To some extent, we are almost constantly in a state of crisis, uncertainty, and even more so during the new coronavirus pandemic. The instability characteristic of the path across the threshold is accompanied by the destabilization of “perception of the world, ourselves, and others but also shatters the rules and norms […] of the one who can cross it, transform it” (Erika Fischer-Lichte). The performance Threshold is the second part of a confessional trilogy entitled Niti PraGozd, which began with the author’s first performance Niti (2019). It deals with personal crises or transitional states that have left a strong mark on the author and have also transformed her to an extent.

tickets: https://www.bunker.si/events/danijela-zajc-prag-premiera/

Concept, performance: Danijela Zajc
Choreography: Tjaž Juvan, Danijela Zajc
Assistant to the director: Jaka Andrej Vojevec
Original music: Tjaž Juvan, Urška Preis
Video mapping: Urša Rahne
Costume design and scenography advice: Katarina Zalar
Lighting design: Žan Rantaša
Leaflet design: Nevena Aleksovski
Technician: Martin Lovšin

Production: Danijela Zajc
Co-production: Vitkar Institute, Mismo Nismo Association, Matafir Association
Partner: Bunker – Old Power Station
Financial support: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia


Predstava sodobnega cirkusa23. 11., 20.00 premiera,
24.11., 20.00 ponovitev

Liminialno stanje je stanje prehoda, stanje negotovosti, ki ga v času težkih življenjskih preizkušenj vsi močneje doživljamo. Liminalno stanje kot posameznice doživljamo v obdobjih osebnih kriz, ob družbenih ritualih, lahko pa tudi ob ogledu predstave ali performansa. Do neke mere smo v kriznem, negotovem stanju tako rekoč vsak dan, v času novega korona virusa pa še toliko bolj. Nestabilnost, ki spremlja pot čez prag, spremlja destabilizacija “zaznavanja sveta, sebe in tujega […] zamaje tudi pravila in norme […] tistega, ki ga lahko prestopi, transformira” (Erika Fischer-Lichte). Predstava Prag je drugi del osebno izpovedne trilogije z naslovom Niti PraGozd, ki se je razvil iz prve avtoričine predstave Niti iz leta 2019. Ukvarja se z osebnimi krizami oziroma prehodnimi stanji, ki so pustile na avtorico močan pečat in jo do neke mere gotovo preoblikovale.
“Kajti zima mora biti opisana, da lahko pride poletje” (Olga Tokarczuk).

Več informacij in nakup vstopnic: https://www.bunker.si/events/danijela-zajc-prag-premiera/Idejna zasnova, izvedba,

teksti: Danijela Zajc
Koreografija: Tjaž Juvan, Danijela Zajc
Pomoč pri režiji: Jaka Andrej Vojevec
Avtorska glasba: Tjaž Juvan, Urška Preis
Video mapiranje: Urša Rahne
Kostumografija in scenografsko svetovanje: Katarina Zalar
Oblikovanje luči: Žan Rantaša
Oblikovanje zloženke: Nevena Aleksovski
Foto: Nina Pernat
Snemanje: Maruša Golob
Tehnika:Žan Rantaša
Uporabljeni videi so del arhiva bivših uporabnic in uporabnikov AT Rog.Produkcija: Danijela Zajc
Koprodukcija: Zavod Vitkar, Društvo Mismo Nismo, Društvo Matafir
Partner: Bunker – Stara mestna Elektrarna
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo
Zahvala: Nina Grguraš, Fuskabo, Urša Adamič, KUD Mreža, Strip core/Forum Ljubljana


Na idilični lokaciji “Pod Virje” v bližini Bovca, med devetimi gorami in izvirskimi vodami, bo potekal intenzivni vikend cirkuških veščin pod krošnjami in zvezdami. Preskusile_i se bomo v stojah, partnerski akrobatiki, akrobacijah na zračni tkanini, žongliranju, jogi in še čim. Če nimaš izkušenj in si želiš poskusiti, super. Če že imaš izkušnje in si želiš nadgraditi znanje, tudi super. Za vsako_ega se bo našlo to, kar potrebuje. Za domačo vegansko hrano bo poskrbljeno, šotoriti bo možno na sami lokaciji, ob tabornem ognju, poskrbele_i pa bomo tudi za dodatne aktivnosti. Zmigaj se in pridi na cirkus!.

DATUM: 10.-13.9 2021


KDAJ: ponedeljek 14.6.2021 ob 13h

KJE: Kongresni trg

PROGRAM: Uvertura, Allegro sostenuto, Staccato risoluto, Morbido