Mini cirkuški festival na Novem trgu : ZA ŠOTOR!

Program:

Sreda – 12.7.

19.00 – Misija šotor – Gradbeni oder
20.00 – Glasbena miza
21.00 – Misija šotor – Gradbeni oder

Petek – 14.7
19.00 – Misija šotor – Gradbeni oder
21.00 – Gravitacija perspektive

kratki Opisi:

Gradbeni oder: (Gradbeno-cirkuška predstava)

Mi smo slišal, da se v Ljubljani ful gradi. Tko da bomo gradil tut mi!

———

Glasbena miza: (cirkuško-glasbena predstava)

One-man band,circus artist,technician,producer,director ,….

———

Gravitacija perspektive: (zračno-akrobatska predstava)

Kako močna je naša perspektiva? Jo lahko spremenimo ali je zapečatena kot usoda svetlobe na poti v črno luknjo?

Dolgi opisi:

Gradbeni oder:

To leto se je Misija šotor spet odpravila na pot za cirkuškim kruhom s svežim delavskim duhom. Po cirkuško so raziskovali gradbene materiale, opremo in orodja, ter na koncu kot prejšnje leto pripravili predstavo na ‘kesonu’ Tamovega tovornjaka, ki bo odpotoval v različne slovenske kraje.

Misija šotor! 2 – work in progress edition – je program mentorstva za mlade ustvarjalce_ke, ki jih zanima uporaba cirkuških tehnik ter želijo ustvariti svojo prvo ulično predstavo. Ulica ponuja zelo raznoliko publiko kot tudi direkten zaslužek za mlade umetnike_ce. Nihče te ne sprašuje za dolgoletne izkušnje in pravopisne življenjepise. Nikjer nobenih razpisov in poročil. Točno določen urnik? Ne, Hvala! Poleg tega pa bomo s programom zbirali sredstva za prvi cirkuški šotor v Sloveniji!

Podprto s strani Ministrstva za kulturo.

Glasbena miza:

Performans je produkt avtorjevega raziskovanja in iskanja meja med glasbeno in cirkuško performativnostjo, ki presega in se oddaljuje od klasičnega razmerja v katerem po navadi soobstajata ta žanra (zvok kot ozadje za predstavo, oziroma cirkus kot dodatek glasbi). Gre za holistično stapljanje identitete, pristopov in filozofije dveh svetov – glasbenika zvočnega umetnika in cirkusanta/performerja, kjer so vsi aspekti enako prisotni v enem izvajalcu. Popolna sintonija teh dveh aspektov umetnosti je seveda nemogoča, vendar se ravno iz neuspeha in rušenja te harmonije razvijejo med izvajalcem in zvokom interakcije, ki ustvarjajo nov svet/žanr, kjer te klasifikacije postanejo nepomembne, in pridejo do izraza tematike, ki jih predstava podaja občinstvu.

postprodukcija je podprta s strani Mestne občine Ljubljana. Izdelava in zasnova je bila podprta s strani Mestne občine Ljubljana in ministrstva za kulturo.

Foto: Luka Dakskobler

Gravitacija perspektive:

Predstava Gravitacija perspektive predstavlja drugi del avtoričine druge trilogije. Trilogija se ukvarja z
medsebojno prepletenostjo, povezanostjo in sovplivom vsega organskega in anorganskega okolja. Po
prvem delu z naslovom Etida za prepariran klavir in vrv, kjer je avtorica preko zračnih akrobacij ter
manipulacije zračne vrvi kreirala glasbo na prepariranem pianinu, se v drugem delu trilogije, predstavi z
delom Gravitacija perspektive, ki ima po navdihu prve predstave prav tako tri dele. Manipulacija in s tem
(so)vplivanje se z vrvi prestavi na telo samo, ki z gibanjem neposredeno (preko senzorja pritrjenega na
telo ter konstrukcijo za zračne akrobacije) vpliva in spreminja glasbo. V prvem delu predstave tako lahko
pozorna poslušalka sliši manipulirano glasbo, ki jo je Morton Feldman naslovil: For John Cage, ki jo
avtorica in gibalka s svojim gibanjem popolnoma predrugači in ustvari novo zvočno kraino.
Vemo da je perspektiva, preko katere zremo in plujemo skozi čas in prostor determinira in določa naše
počutje, odločitve ter posledično ukrivlja in ustvarja pot po kateri hodimo. Tako nas naš pogled na svet
vsak trenutek ponovno izgrajuje. V določeno perspektivo smo tudi že privzgojene, ta nas ukaluplja,
usmerja in pa tudi utesnjuje. Iz nas v današnjem hiper kapitalizmu ustvarja idealne potrošnice_ke.
Kolikšen vpliv na spremembo perspektive imamo posameznice, kolikšen vpliv ima družba ter kolikšen
vpliv ima genetika? Ali lahko perspektivo povežemo s sodobnimi znanstvenimi ugotovitvami o naravi
vesolja in gravitaciji? Po kvantni mehaniki resničnost ni objektivna in neodvisna od nas, temveč
subjektivna opazovalka vpliva na rezultate eksperimentov. Prepletenost, povezanost in sovpliv pa segajo
prav do samih strun iz katerih je stkana pajčevina kozmosa.
Sodobno-cirkuška predstava Gravitacija perspektive subtilno skozi kreativno raziskovanje zračnih
akrobacij in preizprašuje vprašanja obrata perspektive. Vsebino črpa tudi s strani avtorjev, ki so se s temo
že ukvarjali. Na primer po Raulu Vaninghamu je ravno trenutek ustvarjalne spontanosti “najmanjša
možna manifestacija obrata perspektive«.

Koncept, koreografija, izvedba, manipulacija glasbe: Danijela Zajc
Soavtorice_ji in ustvarjalke_ci:
Pomoč pri režiji: Jaka Andrej Vojevec
Avtorska glasba: Tjaž Juvan
Oblikovanje zvoka: Tjaž Juvan / Sašo Puckovski
Pomoč pri koreografiji: Tjaž Juvan
Programiranje in sestava senzorjev: Jurij Podgoršek
Kostumografija: Katarina Zalar
Oblikovanje luči: Maja Pahor
Tehnična pomoč: Maja Pahor, Jaka Vojevec, Sašo Puckovski
Produkcija: Društvo Mismo Nismo
Izvršna produkcija: Danijela Zajc
Projekt je sofinancirala Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo in Santa Maria da Feira (Mais
Imaginarius festival)